Kobisel Danışmanlık tarafından düzenlenmiştir!

Bilgi Başlıkları

Faaliyet Alanları

Banka Hesap Bilgileri
Yapı Kredi Bankası
Avcılar Metro Şubesi
Hesap Adı: Av. Yusuf BAKIRCI
Şube Kodu: 1165
Hesap No: 921 14 423
İban: TR15 00067010 000000 92114423

Takım Hakkında
Görevliler
Kurucu Av.: 1
Avukat: 3
Takip Pers.: 6
İcra Pers.: 3
Ekip Şefi: 3
Call Center: 35
Büro Müd.: 1
İstihbarat: 4
İletişimciler: 2
Sekreterya: 2
Geri Hizmet: 2
Mobil: 2

 • İletişim Bilgilerine Git
 • Faaliyet Alanlarımız

  İcra ve İflas hukuku

  Büromuz ülkemizin önde gelen A.V.M mağazalarının ödenmeyen senetlerinden kaynaklanan alacaklarının icra ve iflas yoluyla takibi konusunda hizmet vermektedir. Ayrıca borçlu kuruluşlara icra iflas alanında danışmanlık vermekte ve onları yetkili makamlar önünde temsil etmektedir. İflasın ertelenmesi, konkordato vb. ödemelerin durdurulması ve yeniden yapılandırması gibi özellikli konularda da ekonomik kriz yıllarından gelen büyük bir birikimi vardır.

  Ticari ve şirkeler hukuku

  Anonim ve Limited Şirketler Hukuku ve Uygulaması, Şirket Kuruluşları, Ortaklıklar,
  Şirket Satın Almaları ve Şirket Birleşmeleri, Rekabet Hukuku, İcra ve İflas Hukuku, Ticaret Hukuku, Ticari ve her türlü sözleşmelerin akdi, Sözleşmeler Hukuku.

  Fikri ve sinai haklar hukuku
  Büromuz, fikri mülkiyet hakları çerçevesinde gerekli desteği vermekte; sözleşmelerin hazırlanması ve/veya hak ihlaline uğrayanları mahkemede temsil etmekte, ayrıca haksız rekabet, marka, patent, endüstriyel tasarım, faydalı model ve telif hakları konusunda da faaliyetlerini devam ettirmektedir.

  Ceza hukuku

  Gümrük mevzuatından kaynaklanan suçlar, İş kazalarından kaynaklanan uyuşmazlıklar, Kambiyo suçları İhaleye festa karıştırma suçları Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’ndan kaynaklanan suçlar.

  Vergi ve İdare hukuku

  İdareye karsı açılacak tazminat davaları, İdari işlemlere karşı iptal davaları ve yürütlmesinin durdurulması istemleri, Kamulaştırma davaları, Vergi mahkemelerinde her türlü davanın takibi.

  Gayrimenkul hukuku

  Kat Mülkiyeti, Kira sözleşmesi hazırlamak, Kira sözleşmesine aykırılıktan kaynaklı, hapis hakkı davası, Kira tespit davası, Tahliye davaları.

  Tazminat ve alacak davaları

  Haksız fillerden doğan maddi ve manevi tazminat davaları, Alacak davaları.

  Miras hukuku

  Veraset belgesi çıkartmak, Vasiyetname tanzimi, Vasiyetnamenin iptali, Miras taksim sözleşmeleri Muris muvaazasına dayalı tapu iptal tescil davalar, Tenkis davaları, Miras sebebiyle istihkak davaları.

  Aile ve kişiler hukuku

  Anlaşmalı - Çekişmeli Boşanma , Tazminat , Velayet , Nafaka , Babalık , Evliliğin Butlanı / İptali, Mal Rejiminin Tasfiyesi ile Alacak davaları.